BOEKINGSVOORWAARDEN

Op alle reserveringen op deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Neem even de tijd om ze te lezen voordat u een reservering maakt.

TAXIVALENCIATRANSFER

Bedrijf dat particulier personenvervoer over de weg verzorgt. Wij opereren onder het merk TAXIVALENCIATRANSFER. Voor commerciële doeleinden hebben we dit telefoonnummer (+34) 644694901, en werken we via de website www.taxivalenciatransfer.com en de e-mail info@taxivalenciatransfer.com. Voor de levering van onze diensten werken we samen met transportprofessionals voor de overdracht van passagiers en die in het bezit zijn van alle licenties en vergunningen die nodig zijn om deze activiteit uit te voeren volgens de wetgeving die op elk van hen van toepassing is.

De vervoersdienst wordt in geen geval beschouwd als een toeristisch pakket in de zin van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990, noch in de zin van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 juni november, die de herziene tekst van de algemene wet voor de bescherming van consumenten en gebruikers goedkeurt, evenals andere aanvullende wetten, en daarom opereert het bedrijf in geen geval als reisbureau.
Voordat u een aanvraag voor een op onze website aangeboden dienst bevestigt, dient u ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen, aangezien deze van toepassing zijn op elk volgend contract. Door een reservering te maken, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen en dat u wettelijk bevoegd bent om deze namens uzelf en namens alle passagiers te accepteren. Als u vragen heeft over een van de contractvoorwaarden, neem dan contact op met onze klantenservice voordat u doorgaat met het reserveringsproces. Indien u niet aan deze Voorwaarden gebonden wenst te zijn, kunt u helaas geen reservering bij ons maken.

ONLINE BOEKINGSPROCEDURE

De persoon die de reservering maakt, moet minimaal 18 jaar oud zijn en is verantwoordelijk voor het volgen van alle stappen van het online reserveringssysteem, ervoor zorgen dat alle verstrekte informatie correct en volledig is en het volledige bedrag betalen indien van toepassing. Zodra de reservering is geformaliseerd bij TAXIVALENCIATRANSFER, zal het bedrijf alle nodige procedures uitvoeren om de gevraagde diensten te organiseren. Het contract is pas bindend voor de partijen nadat u uw bevestigingsvoucher per e-mail hebt ontvangen. In het geval dat de vervoerder de gevraagde diensten niet kan leveren, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht, waardoor het bedrijf vrijgesteld wordt van elke andere verplichting jegens de klant. De klant moet de ontvangst van al onze kennisgevingen bevestigen. Indien u geen ontvangstbevestiging van de e-mail ontvangt, gelden de op onze mailserver opgeslagen gegevens als voldoende bewijs van ontvangst.
Ons bevestigingsbericht wordt niet beschouwd als bewijs van het bestaan ​​van een bindend contract. Het is uitdrukkelijk verboden voor minderjarigen om diensten van het bedrijf aan te vragen, en hun ouders, voogden of wettelijke voogden moeten onmiddellijk contact met ons opnemen in het geval dat een minderjarige een dienst bij ons heeft geboekt om door te gaan met de annulering. Minderjarigen moeten altijd reizen in het gezelschap van een volwassen passagier of met de relevante toestemming van de ouders of voogd.

IK BETAAL
Wij accepteren betaalmethoden:
Rechtstreeks aan de chauffeur, contant of met een creditcard of pinpas.

VERANDERINGEN

De informatie in de reservering omvat het ophaalpunt en het adres van de accommodatie. Elke wijziging die van invloed is op deze of andere gegevens, moet per e-mail worden meegedeeld aan het adres info@taxivalenciatransfer.com, en wordt pas als effectief beschouwd nadat deze is geverifieerd bij de vervoerder en per e-mail aan de klant is bevestigd. De klant neemt elke verhoging van de kosten van de service op zich als gevolg van een wijziging in de reservering.

ANNULERING DOOR DE KLANT

Elke annulering van de reservering moet schriftelijk per e-mail worden gedaan. Zowel afzonderlijke transferservices als een volledige reservering die meer dan één service omvat, kunnen worden geannuleerd.

WIJZIGINGEN EN ANNULERING DOOR ONS

Als we genoodzaakt zijn om belangrijke wijzigingen in de servicevoorwaarden aan te brengen of de service te annuleren, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als de chauffeur per ongeluk de gecontracteerde service niet kon nakomen, zal hij worden geïnformeerd om te bellen of een contract te sluiten met een ander lokaal bedrijf (Houd er rekening mee dat de prijzen van lokale bedrijven kunnen verschillen van de onze – in geen geval zijn wij verantwoordelijk voor betaalde aan deze lokale bedrijven-)
We zullen er alles aan doen om uw voorkeuren met betrekking tot het gekozen voertuig te respecteren; in sommige gevallen kan het echter nodig zijn om een ​​alternatief voertuig toe te wijzen vanwege beschikbaarheid of veiligheid.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we het nodig vinden om uw reservering te annuleren. We zullen in ieder geval de nodige inspanningen leveren om haalbare alternatieven te vinden voor elke bevestigde reservering die we moeten annuleren.

JE WACHT

Wachttijd is bij de prijs inbegrepen tot een maximum van een uur. In het geval dat er meer tijd nodig is vanwege verlies van bagage en een daaropvolgende claim of om een ​​andere reden, zal de chauffeur niet wachten, met uitzondering van de betaling van € 5 per 15 minuten extra wachttijd-

KINDERZITJES

Lokale en nationale wetgeving kan variëren afhankelijk van het land waarin de overdracht plaatsvindt. Al onze vervoerders voldoen in ieder geval aan de huidige wetgeving. Als u een privétransfer boekt, raden wij u om veiligheidsredenen aan een stoelverhoger of babyzitje te gebruiken voor passagiers jonger dan 12 jaar of kleiner dan 135 cm. Tijdens het boekingsproces heeft u op de meeste bestemmingen de mogelijkheid om babyzitjes of stoelverhogers te reserveren.
Het is de verantwoordelijkheid van de reserveringshouder om te controleren of het beveiligingssysteem compatibel is met het voertuig en of het correct is geïnstalleerd. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor incidenten die voortkomen uit verkeerd gebruik of onjuiste installatie van het beveiligingssysteem. Als u met uw eigen autostoeltje of stoelverhoger wilt reizen en u heeft een privétransfer geboekt, dan dient u dit voor aanvang van uw reis aan ons door te geven. We moeten ervoor zorgen dat het voertuig dat door de bestuurder wordt gebruikt, compatibel is met de stoel of stoelverhoger.

TARIEVEN VOOR KINDEREN

Alle kinderen en baby’s, ongeacht hun leeftijd, worden in aanmerking genomen om de capaciteit van het te gebruiken voertuig te bepalen en moeten daarom worden opgenomen in het totale aantal passagiers op het moment van boeking.

ROLSTOELEN EN RESERVERINGEN VOOR MENSEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Transferservices voor mensen met beperkte mobiliteit moeten worden aangevraagd via onze klantenservice. We zullen er alles aan doen om aan uw verzoek te voldoen, hoewel we geen specialisten zijn in het vervoeren van passagiers met beperkte mobiliteit. Passagiers met beperkte mobiliteit moeten zelfstandig of met de hulp van een van hun begeleiders toegang kunnen krijgen tot het voertuig. We accepteren alleen inklapbare rolstoelen. Het spijt ons dat we niet kunnen garanderen welk type voertuig bij uw transfer zal worden gebruikt.

EXTRA STOP RESERVERING

Tijdens het reserveringsproces heeft u de mogelijkheid om een ​​extra tussenstop te reserveren voor het geval u sleutels moet ophalen of inleveren of als uw groep is verdeeld over meer dan één accommodatie. Het adres van de extra halte moet zich in dezelfde bestemming bevinden als de hoofdhalte. De maximale duur van deze extra stop is 5 minuten.

EXTRA TIJDRESERVERING

Tijdens het boekingsproces heeft u de mogelijkheid om extra servicetijd te reserveren voor bijvoorbeeld winkelen of sightseeing. U kunt reserveren via onze klantenservice.

REISVERZEKERING

We raden u ten zeerste aan om een ​​reisverzekering af te sluiten die bij uw behoeften past. Lees het contract zorgvuldig door en druk de documentatie af zodat u deze mee kunt nemen op reis. Een passende reisverzekering beschermt u tegen een aantal risico’s waar wij geen invloed op hebben.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

In het geval van schending van deze voorwaarden, zijn wij alleen aansprakelijk voor die schade of verliezen die het gevolg zijn van onze schending of nalatigheid, en maximaal voor het totale bedrag dat u ons eerder hebt betaald. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die niet rechtstreeks aan ons is toe te schrijven of die is ontstaan ​​door een ongeval, overmacht of die is veroorzaakt door wettelijke of administratieve vereisten.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor incidenten die zich voordoen tijdens het verlenen van de dienst, in het bijzonder ziekte, persoonlijk letsel of overlijden, tenzij deze een direct gevolg zijn van onze nalatigheid. Als de vervoerder per vergissing de contractuele dienst niet kon nakomen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld, zodat u een ander lokaal bedrijf kunt bellen of een contract kunt afsluiten, waarna u het volledige bedrag dat u ons eerder had betaald, per bankoverschrijving kunt terugbetalen. (Merk op dat de prijzen van lokale bedrijven kunnen verschillen van de onze – in geen geval zijn wij verantwoordelijk voor wat aan deze lokale bedrijven wordt betaald-)
Dit betekent dat we, in overeenstemming met deze voorwaarden, verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden als de passagier bijvoorbeeld overlijdt of persoonlijk letsel oploopt of als de transferservice niet wordt geleverd zoals gecontracteerd of slecht wordt geleverd als gevolg van ons onvermogen of het onvermogen van onze werknemers of het onvermogen van onze vervoerders om de vervoersdienst waarvoor u een overeenkomst heeft gesloten met redelijke kennis en professionaliteit te leveren. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om dit gebrek aan kennis en professionaliteit aan te tonen als u een claim wilt indienen tegen het bedrijf.
Daarnaast zijn wij alleen verantwoordelijk voor wat onze medewerkers en vervoerders wel of niet doen in het kader van hun beroepsuitoefening (voor medewerkers) of het uitvoeren van de door ons gevraagde werkzaamheden (voor vervoerders). Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit uit:
-Onze aansprakelijkheid jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.
-Elk ander recht waarvan u als consument en gebruiker eigenaar bent en dat wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.
We zijn volledig vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in het geval dat de klant rechtstreeks een dienst contracteert met de transporteur. We kunnen de nauwkeurigheid van de inhoud van deze website niet honderd procent garanderen. De mogelijkheid dat de pagina is aangetast door een computervirus kan niet worden uitgesloten. In ieder geval zullen we ons best doen om elke fout die ons wordt meegedeeld zo snel mogelijk recht te zetten. Als door een van deze fouten een reservering wordt gemaakt met de verkeerde prijs of met een verkeerde promotie, behouden wij ons het recht voor om het contract te beëindigen zonder de klant te hoeven compenseren.

OVERWELDIGENDE KRACHT

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de nakoming van onze verplichtingen of die van de vervoerder wordt verhinderd of direct of indirect wordt beïnvloed door of als gevolg van een geval van overmacht of een omstandigheid buiten onze controle, waaronder onder meer extreme meteorologische verschijnselen, natuurrampen, terrorisme, ongevallen van derden tijdens de overstaproute, politiecontroles, buitengewone verkeersopstoppingen of stakingen.

CONTACT

Elk contact met betrekking tot mogelijke wijzigingen in de reserveringsgegevens moet worden gemaakt via e-mail info@taxivalenciatransfer.com.
In het geval van onvermijdelijke wijzigingen aan het contract, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via een e-mail die is verzonden naar het adres dat u ons hebt verstrekt bij het maken van de reservering. Het verzenden van deze e-mail wordt door de klant als ontvangstbewijs beschouwd. Hetzelfde geldt voor elke andere informatieve e-mail die we u sturen. Om deze reden is het erg belangrijk dat u ervoor zorgt dat het opgegeven e-mailadres correct is en dat u uw e-mailinbox controleert tot het moment dat de overstapservice start.
Bij vertraging van de aankomstvlucht zal de vervoerder de vervoersdienst opnieuw plannen en wordt u op de nieuwe aankomsttijd opgehaald. Als u om welke reden dan ook niet binnen 60 minuten na de landingstijd van de vlucht op het ophaalpunt verschijnt, zal de vervoerder of onze klantenservice proberen contact met u op te nemen via het mobiele telefoonnummer dat u ons hebt verstrekt.
Als deze communicatie niet mogelijk is omdat je ons geen geldig nummer hebt gegeven op het moment van boeken, omdat je geen dekking hebt, omdat je voicemail hebt geactiveerd of omdat je de oproep niet beantwoordt, wordt de service niet verleend , de vervoerder U wordt ontheven van uw verplichting om de dienst te verlenen.

TRANSPORTDIENSTEN

Wij bieden een scala aan diensten die zijn overeengekomen met vervoerders. Dit zijn particuliere vervoersdiensten.
We kunnen de exacte route naar de gekozen bestemming niet garanderen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de ophaaltijden strikt worden nageleefd, maar we kunnen ze niet garanderen.
Als u bij aankomst op de luchthaven de chauffeur van uw privétransfer niet kunt vinden, is het uw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen via het telefoonnummer dat op uw transfervoucher staat. Als u ons niet belt op deze nummers en kiest voor een alternatieve overstap, wordt de dienst niet verleend en is de vervoerder ontheven van zijn verplichting om de dienst te verlenen. Voor ophaalservice buiten de luchthaven moeten we uw telefoontje binnen tien minuten na uw geplande ophaaltijd ontvangen. Een externe telefoonaanbieder registreert en bewaart een lijst van alle oproepen die binnenkomen op onze klantenservicenummers; Deze lijst zal worden gebruikt als bewijs in het geval van een discrepantie over het al dan niet bellen naar onze contactnummers. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de geplande ophaaltijd en ervoor te zorgen dat de resulterende aankomsttijd bij de vertrekterminal van de luchthaven ten minste 10 minuten voor het openen (niet sluiten) van de incheckbalie is en in geen geval minder dan twee uur vóór de geplande vertrektijd van de vlucht.
De vervoerder haalt u op en zet u zo dicht mogelijk bij de opgegeven adressen af. Als de toegang via een gebruikelijke route is afgesloten vanwege meteorologische oorzaken, verkeersongevallen, enz., zal de vervoerder, op uw uitdrukkelijk verzoek, een alternatieve route nemen om de afgesproken bestemming te bereiken; in deze gevallen kunnen extra kosten voor u worden gegenereerd. Alle gecontracteerde vervoersdiensten vallen onder de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de vervoerder of de door hem uitbesteedde onderneming.

BAGAGE TOEGELATEN / CAPACITEIT

Voertuigen die worden gebruikt voor privévervoer hebben capaciteit voor ten minste één stuk bagage per passagiersstoel, ruimbagage. Bij het maken van de reservering geeft u ons alle te vervoeren bagage door. Het is niet nodig om de kleinste onderdelen aan te geven die zich op de voetsteun van de passagier kunnen bevinden, zoals camera’s, tassen of kleine rugzakken. De passagier is verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten als er extra voertuigen nodig zijn voor het vervoer van niet-aangegeven bagage.
Uw aanvaarding van het contract en de algemene voorwaarden wordt beschouwd als een stilzwijgende overeenkomst om geen voorwerpen in uw bagage of persoonlijke bezittingen op te nemen die in strijd zijn met de wetgeving van het land waarin de dienst wordt verleend (wapens, enz.) of die gevaarlijk kunnen zijn aan derden, noch dieren, tenzij vooraf overeengekomen en vervoerd in een geschikte container (begeleidende geleidehonden worden in de regel geaccepteerd), noch voorwerpen van buitensporige omvang, gewicht, houdbaarheidsdatum of breekbaarheid.
Het vervoer van bagage en andere persoonlijke bezittingen is op eigen risico en in geen geval zijn wij verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies. Dit risico van schade of verlies dient door de opdrachtgever voor aanvang van de reis te worden gedekt door het afsluiten van een verzekering.

TOELATINGSRECHT / GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

U verleent stilzwijgend aan het bedrijf en de vervoerder het recht om service te weigeren aan elke passagier die, volgens de criteria van de bestuurder, onder invloed is van alcohol of drugs en aan degenen wiens gedrag als gevaarlijk kan worden beschouwd voor de bestuurder van het voertuig. , voor derden of voor zichzelf.
Het is niet toegestaan ​​om alcoholische dranken mee te nemen voor consumptie tijdens de reis of om voedsel te consumeren in de voertuigen van de exploitant. Dit verbod geldt ook voor verdovende middelen. Roken is verboden in het voertuig en in de directe omgeving.

KLACHTEN

Als de service die u van de vervoerder ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, moet u de klantenservice hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en, indien mogelijk, op het moment dat het incident zich voordoet met de gegevens van de chauffeur:
-Naam en achternaam, kentekenbewijs.
Klachten die worden ontvangen nadat de transportdienst is beëindigd en die ons tijdens de overdracht niet zijn meegedeeld, worden mogelijk niet geaccepteerd, aangezien we niet de gelegenheid hebben gekregen om te helpen of op enigerlei wijze tussenbeide te komen. U vindt onze gedetailleerde contactgegevens op het overdrachtsbewijs.
Schriftelijke klachten moeten per e-mail worden verzonden naar info@taxivalenciatransfer.com en moeten ons uiterlijk 8 dagen na uw retourdatum bereiken. Als u een probleem met betrekking tot ons online boekingsproces of onze klantenservice wilt melden, kunt u uw klacht richten aan het adres: info@taxivalenciatransfer.com

TALEN
Onze webpagina’s zijn in het Engels en Spaans en we blijven hard werken om er in de toekomst meer toe te voegen. Onze klantenservice en e-mailondersteuning zijn te allen tijde beschikbaar in het Spaans en Engels. Waar mogelijk proberen wij u te helpen in de taal waarin u de reservering heeft gemaakt. We besteden speciale aandacht aan de kwaliteit van de vertaling van onze websites en deze voorwaarden, maar in geval van discrepantie wordt de Spaanse versie als geldig beschouwd.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die op onze website wordt gepubliceerd, zijn geregistreerd op naam van het bedrijf en worden beschermd door nationale en internationale wetgeving die intellectuele eigendom reguleert.
. Het gebruik van de inhoud van onze website door een derde partij voor enig ander doel dan het eventueel reserveren van een transportdienst is verboden. Dit verbod omvat de wijziging, latere publicatie, evenals de volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van de bovengenoemde inhoud zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf.
Elk onwettig gebruik van onze website voor welk doel dan ook is ten strengste verboden.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze voorwaarden is de huidige Spaanse wetgeving van toepassing. Het contract tussen u en het bedrijf wordt geregeld in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

GEGEVENSBESCHERMING

De internetgebruiker die de site www.taxivalenciatransfer.com bezoekt, doet dit anoniem en wordt niet geregistreerd door het bedrijf. De gebruiker behoudt zijn anonimiteit tijdens het informatiezoekproces op de website en zijn persoonlijke gegevens worden op geen enkel moment geregistreerd.
Onverminderd de voorgaande punten, gebruikt het bedrijf gebruikers-ID’s (cookies) op onze website om informatie te verzamelen over het gebruik van de pagina, zoals de server waarmee de computer van de gebruiker is verbonden, het type browser (Firefox, Internet Explorer, enz.). Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om onze marketingacties te verbeteren en de persoonlijke gegevens van de internetgebruiker behoren niet tot de verzamelde informatie.
Als antwoord op een verzoek om een ​​offerte voor een overstapservice van een potentiële klant, kunnen we enkele van uw persoonlijke gegevens vragen, zoals e-mailadres en telefoonnummer, om communicatie te kunnen verzenden.
Door een contract met ons te ondertekenen, geeft u ons stilzwijgend toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het leveren van de gevraagde dienst.
. Conform de huidige wetgeving heeft u toegang tot uw persoonsgegevens die in onze bestanden staan. Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben onjuist is, stuur ons dan een bericht naar info@taxivalenciatransfer.com. Het bedrijf zal fouten onmiddellijk corrigeren. Evenzo kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen tot herroeping of om het recht van verzet uit te oefenen.
Houd er rekening mee dat andere webpagina’s die u via onze kunt openen, vertrouwelijkheidsvoorwaarden kunnen hebben die verschillen van de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voorwaarden of de inhoud van enige andere webpagina die is verbonden of geassocieerd met de onze. Elke wijziging in het beleid voor de behandeling van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid zal onmiddellijk worden weerspiegeld in deze Voorwaarden zodat de klant correct wordt geïnformeerd en gepast kan reageren.

Rate this page